Кампании

Играта „Oткрий свежестта на студен чай Утро” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“). Промоцията „Oткрий свежестта на студен чай Утро” („Играта" или „Промоционалната игра“) стартира от 13.08.2020 г. и продължава до 23.08.2020 г. включително („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

Играта „Плодово лято с Ot Mazzetto” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“).
Промоцията „Плодово лято с Ot Mazzetto” („Играта" или „Промоционалната игра“) стартира от 15.07.2020 г. и продължава до 30.07.2020 г. включително („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

Играта „Свежо лято със студен чай Утро” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“).

Промоцията „Свежо лято със студен чай Утро” („Играта" или „Промоционалната игра“) стартира от 04.06.2020 г. и продължава до 23.06.2020 г. включително („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

Играта „Топла зима със студен чай Утро” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“).

Промоцията „Топла зима със студен чай Утро” („Играта" или „Промоционалната игра“) стартира от 24.02.2020 г. и продължава до 01.03.2020 г. включително („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

ot-mazzetto-utro-igra

Официални правила на промоцията Купи и спечели с ot Mazzetto и Утро

ot-mazzetto-igra-promocia

Всеки печели награда с Ot Mazzetto
Правила за провеждане и участие в промоцията „ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА ot Mazzetto”