Кампании

ot-mazzetto-utro-igra-от-мазето-утро-игра

Официални правила на промоцията Купи и спечели с ot Mazzetto и Утро

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „ Купи и спечели с ot Mazzetto и Утро“, наричано по-долу Промоцията , се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 103245283, с адрес на управление гр. Варна, Западна промишлена зона , наричано по-долу Организатор.

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.otmazzetto.bg за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.otmazzetto.bg.  

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, обозначени с рекламни материали.

 1. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 1 май 2018 г. и ще продължи до 31 май 2018 г. или до изчерпване на количествата на наградите в обектите, включени в Промоцията.

 1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

5.1. Участващите продукти са :

Напитка с плодове Ягоди 1л / 330мл
Напитка с плодове Малини 1л / 330мл
Напитка с плодове Къпини 1л / 330мл
Напитка с плодове Дюли 1л / 330мл
Напитка с плодове Арония 1л / 330мл
Напитка с плодове Кайсии 1л / 330мл
Напитка с плодове Праскови 1л / 330мл
Напитка с плодове Круши 1л / 330мл
Напитка с плодове Сини сливи 1л / 330мл
Напитка с плодове Цариградско грозде 1л / 330мл
Напитка с плодове Череши 1л / 330мл
Напитка с плодове Вишни 1л / 330мл
Напитка с плодове Грозде 1л / 330мл
Напитка с плодове Ябълки 1л / 330мл
Напитка с плодове Джанки 1л / 330мл
Напитка с плодове Червен касис 1л / 330мл
Напитка с плодове Черен касис 1л / 330мл
Напитка с плодове Червена боровинка 1л / 330мл
Напитка с плодове Дренки 1л
Напитка с плодове Бели череши 1л

Студен чай Утро Градински 300мл
Студен чай Утро Планински 300мл
Студен чай Утро Релакс 300мл

 1. НАГРАДИ

С участие в Промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:

6.1. Напитка с плодове 330 мл ot Mazzetto с вкус по избор.

6.2. Стъклена чаша 330 мл с бранд ot Mazzetto.

6.3. Общо 8 000 броя награди. 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на 1 бр. Напитка с плодове от 1 л ot Mazzetto, 2 бр. Напитка с плодове от 330 мл ot Mazzetto или 2 бр. Студен чай Утро от 300мл  в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговски обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

7.1. „Напитка“ – потребителят има право да получи един брой напитка с плодове 330 мл ot Mazzetto на място в търговския обект.

7.2. „Чаша“ – потребителят има право да получи един брой чаша с бранд ot Mazzetto на място в търговския обект.

7.3. „?“   - потребителят не печели предметна награда.

7.4. Спечелилите награда по т. 7.1., 7.2. я получават веднага от търговския обект, в който са участвали в Промоцията – срещу предоставяне на печелившата скреч карта, заедно със съответната касова бележка или нейно копие.

7.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

7.6.  Общият брой скреч карти е 24 000 броя, като 4 000 броя от картите са „Печелиш Напитка”, 4 000 броя от картите съдържат “Печелиш Чаша” и 16 000 броя от картите съдържат „ ? „.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не поема отговорност за:
8.1. Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание.

8.2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на търговските обекти, в които се провежда Промоцията. 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

9.1. В Промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на „ЗИВ“ ЕООД, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с продуктите, включени в Промоцията.

 1. ОТМЯНА

10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията, както и при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания. 

 1. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 1. СЪГЛАСИЕ

12.1. Всеки участник в Промоцията „Купи и спечели с ot Mazzetto и Утро” се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в Промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.